10 jan 2013 20:00

Agenda van de ministerraad van 11 januari 2013

De ministerraad kan de agenda  wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Overheidsopdracht: uitbreiding van het opslagvermogen van de Shared Services
 • Optifed OptimaS Selor
 • Overheidsopdracht voor het Crisiscentrum
 • Bevestiging van het beslissingsproces bij een Renegade
 • Vrijwillig werken na de pensioenleeftijd
 • Vergoeding voor de continue opleiding van verpleegkundigen
 • Inwerkingtreding van de erkenningsprocedure voor logopedisten en orthoptisten
 • Werkingskosten van ziekenhuizen
 • Toegelaten activiteiten voor gepensioneerde zelfstandigen
 • Strengere procedure voor voorwaardelijke invrijheidsstelling 
 • Deelname Alouette III aan drugbestrijdingsoperaties van Nederlands patrouillevaartuig