12 feb 2021 12:01

Agenda van de ministerraad van 12 februari 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Samenwerkingsprotocol tussen het ACFO, IF en FIA
 • Implementatie van spending reviews binnen de federale overheid         
 • COVID-19: maatregelen ter ondersteuning van telewerk bij federale ambtenaren              
 • Wijziging in het statuut van (kandidaat-)militairen van het actief kader van de Krijgsmacht
 • Nieuwe gebouwen en investeringskredieten voor het Von Karman Instituut       
 • Klinische netwerking tussen ziekenhuizen - tweede lezing          
 • Non-profit sector: regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen
 • Volksgezondheid: evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering van een reglementering - tweede lezing
 • Mogelijkheid tot uitzendarbeid in het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Vervoersovereenkomst tussen Infrabel en NMBS over de openbare dienstopdrachten
 • Wijziging in de overeenkomst tussen België en India ter vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking             
 • Avenant bij de overeenkomst tussen België en het Groothertogdom Luxemburg inzake belastingen        
 • Omzendbrief over toekenning dienstvrijstelling federale ambtenaren voor vaccinatie tegen COVID 19
 • Klein verlet voor werknemers voor vaccinatie tegen COVID 19 (uitvoering akkoord NAR)
 • Uniek loket voor vergunningen buitenlandse arbeidskrachten (samenwerkingsakkoord)
 • Naburige rechten van het artistiek personeel nationaal orkest België
 • Mededeling: economisch budget Federaal Planbureau
 • Steunmaatregel voor commercieel personenvervoer via het spoor
 • Besparingsmaatregelen farmaceutische specialiteiten 2021
 • Varia