11 jun 2009 13:15

Agenda van de ministerraad van 12 juni 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Benoeming van de adjunct-directeur-generaal bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
 • Regie der gebouwen: huur van gebouwen voor de FOD Justitie en de Federale politie 
 • Toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde verrichtingen voor de redding van Fortis Bank nv
 • Zelfstandigen met financiële problemen komen tijdelijk in aanmerking voor de sociale verzekering in geval van faillissement
 • Kinderen tot 10 jaar betalen minder remgeld voor huisbezoek geneesheer
 • Tewerkstelling in tijden van crisis:
  • behoud van sociale zekerheid in geval van beroepsziekten
  • toekenning van een herstructureringskaart bij faillissement, sluiting of vereffening 
  • benoeming van de leden van de Commissie Ondernemingsplannen
 • Sociale fraude: samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten over de coördinatie van controles
 • Nieuwe reeks projecten in het kader van het globaal plan goedgekeurd
 • Omkadering van alternatieve straffen: overheveling van project vzw De Alverberg
 • Overeenkomst met Zuid-Korea inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Na de ministerraad vindt u de persbrichten op www.presscenter.org en www.premier.be.