11 mrt 2010 15:04

Agenda van de ministerraad van 12 maart 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Bulletin der aanbestedingen voor overheidsopdrachten ondergebracht bij de dienst e-procurement van P&O
 • Stand van zaken van het masterplan voor de gevangenisinfrastructuur 2008-2012-2016
 • Regie der gebouwen: bouw van forensisch psychiatrische centra in Vlaanderen
 • Aanstelling van de leden van het College van de dienst voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken bij de FOD Financiën
 • Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de
  gewesten over de organisatie van uitzonderlijk vervoer
 • Mobiele telefonie: berekening van de sociale zekerheidsbijdragen
  op het persoonlijk gebruik van gsm's die de werkgever financiert of ter beschikking stelt - tweede lezing
 • Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging
 • Overeenkomsten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
  Voedselketen en Leefmilieu over dierengezondheidszorg
 • Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen
 • Landsverdediging: infrastructuur voor ruimtelijke informatie
 • Telecommunicatie: exploitatie van gsm-netten
 • Voorbereiding van de bespreking met de gewesten en de gemeenschappen van Europese aangelegenheden

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.