12 mrt 2021 09:32

Agenda van de ministerraad van 12 maart 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Hernieuwing mandaat van een lid van het Auditcomité van de federale overheid
 • Vervollediging omzetting van een Europese richtlijn over de voorschriften voor het begrotingskader
 • Ontbinding van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
 • Wijzigingen in de regelgeving inzake de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven
 • Elektriciteitsmarkt: uitstel beslissingsdatum voor de parameters in het kader van de eerste veiling
 • Wijziging van de procedure tot behandeling van een aansluitingsaanvraag tot het elektriciteitsnet
 • Capaciteitsvergoedingsmechanisme: parameters voor het capaciteitsvolume
 • Capaciteit in elektriciteit: investeringsdrempels en criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten
 • Permanente gestructureerde samenwerking van de EU: Nationaal Implementatieplan 2021
 • COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen - tweede lezing
 • Maatregelen ter beheersing van de coronapandemie en andere dringende maatregelen op het gebied van gezondheidszorg
 • COVID-19: samenwerkingsakkoord over de gegevensverwerking met betrekking tot de vaccinaties - tweede lezing
 • Steunpakket voor vrachtvervoer via spoor (covidsteun)
 • Varia