11 mei 2017 18:30

Agenda van de ministerraad van 12 mei 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Dematerialisering van de facturen gericht aan de federale overheid
 • Wijzigingen met betrekking tot veiligheidsverificaties
 • Oprichting van een permanent overlegorgaan met de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen
 • Optimalisatie van de federale overheid: briefwisseling via Fedopress
 • Optimalisatie van de federale overheid: verwerving van een gebouw voor de hergroepering van de administraties belast met gezondheid
 • Regie der gebouwen: fase Ibis van het meerjarig bezettingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Omzetting van Europese richtlijnen in verband met lichaamsmateriaal
 • Hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
 • Omzetting van de Europese richtlijn in verband met valsemunterij
 • Hervorming van de griffierechten
 • Varia