12 dec 2012 21:00

Agenda van de ministerraad van 13 december 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Toekenning van een overheidsopdracht voor de shared services van de federale overheidsdiensten
 • Ondersteuning van de organisatieveranderingen van de FOD Financiën
 • Optifed-projecten goedgekeurd
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
 • Benoeming van twee leden van het Wetenschappelijk comité voor de observatie en de analyse van prijzen
 • Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité van het FAVV
 • Uitgifte aandelen door Paleis voor Schone Kunsten
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdrachten voor Justitie
 • Detachering van personeel van SMALS bij de POD Maatschappelijke Integratie
 • Nota over de federale milieuindicatoren
 • Toekenning van een overheidsopdracht voor de algemene directie Energie
 • Controle van de graad van afhankelijkheid van patiënten in rusthuizen voor ouderen
 • Integratie van de module preventie in het globaal medisch dossier
 • Toevoeging van elf producten op de lijst van psychotrope stoffen
 • Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties
 • Toelage voor wetenschappelijke verenigingen van huisartsengeneeskunde
 • Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor het aanvullende pensioen van zelfstandigen
 • Overheidsopdrachten voor het FAVV
 • Overeenkomst met CODA-CERVA voor een studie naar het schmallenbergvirus
 • Vrijstelling van stage voor kandidaat accountant en belastingconsulent die meer dan 6 jaar beroepservaring heeft
 • Wijziging van de statuten van Infrabel
 • Storting in het fonds voor spoorweginvesteringen van de niet door de NMBS Groep gebruikte investeringsmiddelen
 • Actualisering van werknemers bij Gemeenschappen tewerkgesteld in de non-profitsector
 • Oprichting van het interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme
 • Stage-toelage van werkgever niet meegeteld bij berekening leefloon
 • Toekenning van subsidies voor de maatschappelijke integratie
 • Instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG-Marokko
 • Wijziging van de verdeelsleutel van de financiële bijdragen van de Benelux Economische Unie