13 dec 2013 09:50

Agenda van de ministerraad van 13 december 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.premier.be en www.belgium.be.

 • Vervanging van leden bij de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten
 • Optifed: overkoepelende aanpak van massafraude
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Administratief en geldelijk stauut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
 • Toegang tot de beelden van bewakingscamera's in niet-besloten plaatsen
 • Taalvoorwaarden voor het gerechtelijk personeel van de Brusselse rechtbanken
 • Werking van het coördinatiecomité opgericht door het Gerechtelijk Wetboek
 • Bijdrage in de kosten voor de werking, het personeel en de oprichting van de Kansspelcommissie
 • Nieuw mandaat van de administrateur-generaal van de RJV
 • Niet-gebruikte Investeringsmiddelen van de NMBS-Groep
 • Goedkeuring van het bijzonder bestek voor de van inkomensbelasting
 • Regie der gebouwen
 • Modernisering van de burgerlijke aansprakelijkheid op het vlak van kernenergie
 • Strategische elektriciteitsreserves
 • Nieuwe reglementering van de biociden
 • Nieuwe procedure voor summiere rechtspleging om betaling te bevelen
 • Invoering van de rechtsvordering tot collectief herstel in boek XVII van het wetboek van economisch recht - tweede lezing
 • Wetboek van economisch recht: buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
 • Werkgeversbijdragen in horecasector verlaagd - tweede lezing
 • Activaplan uitgebreid tot min dertigjarigen
 • Sociaal statuut van de kunstenaar
 • Erkenning van de ambachtsman wettelijk vastgelegd - derde lezing
 • Afstamming bij ouders van hetzelfde geslacht
 • Inschrijving van levenloos geboren kinderen
 • Stand van zaken van het project BMP kernprocessen/globale visie gevangenissen
 • Aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan de financieringswet
 • Operationele inzet van Defensie in 2014
 • Derde deel van het programma van leningen van staat tot staat 2013
 • Intekening op ontwikkelingscertificaten van het ontwikkelingsfonds
 • Deelname aan de 13de wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds
 • Zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Kaderovereenkomst voor Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese en Mongolië