12 feb 2009 16:00

Agenda van de ministerraad van 13 februari 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Nieuwe voorwaarden voor belspelen op tv
 • Aanpassing bepaalde regels m.b.t. kansspelen
 • Omzetting van de Europese richtlijn over het beheer van afval van
  winningsindustrieën
 • Administratieve vereenvoudiging voor de terugbetaling van geneesmiddelen
 • Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging
 • Uitbreiding van het stelsel van de loopbaanonderbreking bij de Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen
 • Financiering van de vaccinatiecampagne 2009 tegen blauwtong
 • Wijziging van de tarieven voor sommige diensten van het Federaal
  agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
 • Financiering van openbare dienstverplichtingen en kosten van regeling en controle aardgasmarkt
 • Belgisch beleid civiel crisisbeheer in het buitenland

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.