13 jan 2023 08:23

Agenda van de ministerraad van 13 januari 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Huurovereenkomst voor de FOD Financiën, de FOD Economie en het FAVV
 • Operationeel plan voor sociale fraudebestrijding 2023-2024
 • Controle op de omroepstations door het BIPT
 • BIPT: algemene machtiging voor radiospectrumgebruik
 • Wijziging van de wetgeving inzake de pensioenen van het tijdelijk onderwijspersoneel
 • Aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem
 • EMASOH-missie: Belgisch commando van de operatie-AGENOR
 • FOD Economie: kredieten uit provisie voor het Europees voorzitterschap
 • KB tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector
 • KB tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking – tweede lezing
 • Omzendbrief begrotingscontrole 2023
 • Varia