12 jul 2012 21:35

Agenda van de ministerraad van 13 juli 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraaad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Optifed-programma
 • Omzendbrief over de monitoring van het personeel en de personeelskredieten
 • Overheidsopdrachten voor Fedict
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Wijziging van de personeelsformatie van het BIPT
 • Samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - tweede lezing
 • Raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen
 • Aanpassing van het derde beheerscontract van de Belgisch Technische Coöperatie
 • Mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hernieuwd
 • Fiscale bepalingen - tweede lezing
 • Wijziging van de belasting over toegevoegde waarde
 • Prijzen en subsidies voor geleerden, schrijver en kunstenaars van de Fondation ULB vrijgesteld van belastingen
 • Gouverneur van West-Vlaanderen mag incident response contracten tekenen
 • Organisatie van de federale instantie voor scheepvaartongevallen
 • Praktische uitvoering van de rechtspersoonlijkheid van de hulpverleningszones 
 • Uitbreiding van het Comité voor advies inzake biociden
 • Aanpassing van werkgeversbijdragen
 • Erkenning van droogte in 2011 als landbouwramp
 • Dag van de ambachten
 • Poolbasis Prinses Elisabeth krijgt structurele financiering
 • Bestrijding van piraterij op zee
 • Nieuwe wet op de ontwikkelingssamenwerking
 • Vastlegging en vereffening van de deelname aan de 16de wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
 • Deelname aan de verhoging van het kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
 • Belgische politie-expert neemt deel aan AIRCOP-project van UNODC
 • Deelname aan de EUCAP-zending in Niger
 • Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie