12 mei 2011 15:37

Agenda van de ministerraad van 13 mei 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Gunning van overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken die behoren tot de klassieke sectoren - tweede lezing
 • FOD Mobiliteit: gouverneur van West-Vlaanderen wordt bevoegde authoriteit voor opvang van schepen in nood
 • Regie der Gebouwen: huisvesting van het Justitiehuis van Charleroi
 • Samenstelling en werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht
 • Haalbaarheidsstudie van het informaticasysteem van de DG personen met een handicap
 • Organisatie van de begroting en de boekhouding van de staat
 • Landsverdediging: logistieke steun voor de harpoon missiles van de Belgische Multifunctionele fregatten
 • Telewerk in de openbare diensten
 • Federale administratie: nieuwe overheidsopdrachten
 • Erkenning als algemene ramp
 • Jaarlijkse validering van de erkenningen voor producenten van
  biobrandstoffen
 • Verplichte bijmenging van biobrandstoffen in motorbrandstoffen verlengd
 • Herberekening van het globaal budget voor de financiering van de
  werkingskosten van ziekenhuizen
 • Sociale zekerheid: aanpassing aan de welvaart van uitkeringen voor personen met een handicap
 • Tewerkstelling werkzoekenden met een handicap - tweede lezing
 • Win-winplan: anti-misbruikbepaling
 • Overeenkomsten voor de bestrijding van infectieuze dierenziekten
 • Jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel 2010
 • DNA-onderzoek: Modernisering van het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken - tweede lezing

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.