13 mei 2016 10:22

Agenda van de ministerraad van 13 mei 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be. 

 • Retributievrijstelling voor buitenlandse studenten en onderzoekers met beurs - Tweede lezing
 • Samenstelling van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
 • Heropbouw van de Belgische afdeling van de Internationale School van de SHAPE
 • Aanwijzing hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel-Hoofdstad
 • Registreren van sponsoring aan politieke partijen of kandidaten
 • Nieuwe opleidingsorganen voor de leden van de openbare hulpdiensten
 • Regie der Gebouwen: verlenging huurovereenkomst van het gebouw van de Nationale School voor Financiën
 • Aanwijzing leden in de adviescommissie advocaatbenoeming bij Hof van Cassatie
 • Bestuursovereenkomsten voor de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten
 • Overheidsopdracht voor Defensie: gekwalificeerd personeel voor het specifieke onderhoud aan boord van schepen
 • Oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld
 • Audiovisuele multimediadiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Afschaffing van de anonimiteit van voorafbetaalde kaarten - tweede lezing
 • Eengemaakte jaarlijkse taks op de kredietinstellingen
 • Verlaagd btw-tarief voor het bouwen van schoolgebouwen
 • Reglement van de Nationale Bank van België over de erkenning van macroprudentiële maatregelen
 • Overheidsopdracht voor de online aankoop van treintickets voor de FOD Financiën
 • Ontwerpovereenkomst tussen bpost en de Staat over de 679-rekeningen
 • Reglementering van tachografen en rij- en rusttijden
 • Rijgeschiktheidsnormen voor bestuurders die lijden aan slaapapneu
 • Defensie: deelname van een Belgische piloot aan Baltic Air Policing
 • Varia