14 jul 2017 10:42

Agenda van de ministerraad van 14 juli 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Vervanging van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis door het War Heritage Institute in de lijst van federale wetenschappelijke instellingen
 • Verwerking van passagiersgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid binnen de FOD Binnenlandse Zaken
 • Hernieuwing van de contracten voor elektronische identiteitskaarten - goedkeuring van de bijzondere bestekken
 • Verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid
 • Overtredingen van de tweede graad inzake de inschrijving van een voertuig
 • Verlenging van het mandaat van de gouverneur van de Nationale Bank van België
 • Overheidsopdracht voor de financiële diensten aan de federale staat (cash pooling)
 • Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
 • Wetboek van economisch recht: betaalrekeningen en betalingsdiensten
 • Diverse fiscale bepalingen - Tweede lezing
 • Verduidelijking van de wetgeving in verband met de postdiensten
 • Erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor digitale overheidstoepassingen
 • Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
 • Stand van zaken van het federaal plan voor de KMO's en de zelfstandigen
 • Identificatie- en registratieregeling voor pluimvee en konijnen
 • Belgische deelname aan de operatie Open Spirit 2017
 • Varia