13 mrt 2013 16:49

Agenda van de ministerraad van 14 maart 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen.
Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org, www.belgium.be et www.premier.be.

 • Toelage voor de vzw Kazerne Dossin voor de renovatie van het Belgische memoriaal in Auschwitz
 • Optifed: verzameling van medische gegevens
 • Overheidsopdracht voor Defensie: sanering van de grachten van het fort van Zwijndrecht
 • Statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Benoeming van een nieuwe federale vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Huisvesting van de vredegerechten
 • Regie der gebouwen: verlenging van de huur van een gebouw in Lanaken voor de FOD Financiën
 • Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake werkgelegenheid
 • Handel in zeehondenproducten
 • Termijn van de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van elektronische communicatiediensten
 • Aanpassingen aan de wetgeving op de inkomensgarantie voor ouderen
 • Verlenging van de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen
 • Nieuwe wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties - tweede lezing
 • Tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het kader van opsporings- of vaccinatieprogramma's
 • Verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid
 • Strengere regels om de blootstelling aan de elektromagnetische golven van gsm's te beperken
 • Bruikleenovereenkomst tussen de federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot het wetenschappelijk erfgoed van de Nationale Plantentuin van België
 • Evaluatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015
 • Aanbod van gebouwen en diensten voor het NATO Communication & Information Agency
 • Inzet van AWACS-radarvliegtuigen in NAVO-operatie Active Endeavour
 • Inzet Belgische specialist informaticanetwerken voor NAVO-operatie Active Fence
 • Zending van een politie-expert bij de delegatie van de EU in Libië
 • Kapitaalsverhoging van de Europese investeringsbank