13 nov 2008 14:56

Agenda van de ministerraad van 14 november 2008

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Fedcom: Uitbreiding van het Fedcom-project voor de boekhouding van de federale overheid
 • Coperfin 2008 - fase C: Vordering van Coperfin, het moderniseringsprogramma van FOD Financiën
 • Interministeriële conferentie: Oprichting van de interministeriële conferentie veiligheid- en handhavingsbeleid
 • Instituut voor gerechtelijke opleiding: Vertegenwoordiging van de gemeenschappen in het Instituut voor gerechtelijke opleiding
 • Overheidsopdracht voor Landsverdediging: Onderhoud van de standard wing weapon pylons van de F16's
 • Jaarlijks vakantieverlof openbaar ambt: Wijziging van het jaarlijks vakantieverlof in het openbaar ambt
 • Loopbaan van federale ambtenaren: Vereenvoudiging van bepaalde bepalingen van de loopbaan van het Rijkspersoneel - tweede lezing
 • Financiële maatregelen: Bescherming van deposito's - tweede lezing
 • Bestrijding van financiële fraude: Omzetting van Europese antiwitwas-richtlijn in Belgisch recht
 • Energiebeleid: Groep deskundigen zal energiemix bestuderen
 • Kredieten ontwikkelingssamenwerking: Aanpassing van kredieten en bijkomende hulp voor ontwikkelingssamenwerking
 • Moederschapsverlof voor zelfstandigen: Versoepeling van het moederschapsverlof voor zelfstandigen
 • Dienstencheques zelfstandigen: Toekenning van dienstencheques onmiddellijk na de bevalling in het kader van de moederschapshulp voor zelfstandigen
 • Kinderbijslag voor zelfstandigen: Verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.