14 sep 2012 11:10

Agenda van de ministerraad van 14 september 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en  www.premier.be.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Maatregelen voor de bouw van het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen
 • Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de Federale Politie 
 • Vastlegging van kredieten voor projecten van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie
 • Selectieprocedures voor ambtenaren federale overheidsdiensten efficiënter - tweede lezing
 • Voorontwerp van wet houdende het consulair wetboek 
 • Benoeming van de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Agenschap voor Buitenlandse Handel
 • Toekenning van mandaten bij de Federale Politieraad
 • Financiering van projecten van de politie via het Verkeerveiligheidsfonds 2011
 • Plan medische hulpmiddelen: plan, budget en financiering
 • Tweedekansondernemersschap
 • Federaal plan armoedebestrijding
 • Globaal project van de Duitstalige Gemeenschap voor de tewerstelling van jongeren - addendum
 • Loopbaanonderbreking bij de Franse Gemeenschapscommissie en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 
 • Terugbetalingen en bijdragen voor het betaald educatief verlof vastgelegd
 • Waarborg dienstenchequesondernemingen
 • Wijziging van het Junior programma voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking
 • Programma voor begrotingshulp voor de sector gezondheid in Oeganda
 • Hulpverleningsopdracht van Defensie in Brazzaville
 • Opleidingsopdracht van Defensie in Nairobi
 • Instemming met internationale verdragen