15 apr 2016 10:16

Agenda van de ministerraad van 15 april 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Oprichting van Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen
  • Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën
  • Uitvoering van de Europese verordening over de commercialisering en het gebruik van precursoren voor explosieven
  • Vastlegging financieringsregels van de Ombudsdienst Verzekeringen
  • Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de deelentiteiten over kinderbijslag
  • Toestaan van leningen aan de afwikkelingsraad
  • Omvorming van de Belgische Technische Coöperatie in het Belgische Ontwikkelingsagentschap
  • Nationaal hervormingsprogramma 2016
  • Varia