14 jan 2010 15:30

Agenda van de ministerraad van 15 januari 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - niet voor publicatie in de pers.

 • Beroep tot vernieting van decreet zorg- en bijstandsverlening ingetrokken
 • Omzendbrief over de voorbereiding van de budgettaire controle 2010
 • Benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën
 • Benoeming en verlenging van mandaten bij de de federale culturele instellingen
 • FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu: vertegenwoordiging van de regering in de multipartitestructuur
 • Overheidsopdrachten FOD Justitie voor informaticatoepassingen 
 • Personeel overheidsdiensten: afwijking van de diplomavereiste voor aanwervingen door gemeenschappen en gewesten
 • Uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de instellingen uit de banksector en financiële sector - tweede lezing
 • Toezicht op de financiële sector: comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen
 • Hervorming van de vergoeding van de apotheker
 • Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: bepaling van het remgeld voor de nieuwe zorgverstrekking in oftalmologie
 • Uitvoering van beslissingen begrotingsopmaak voor de bevordering van tewerkstelling - tweede lezing
 • Wijziging van het tijdskrediet
 • Arbeidsongevallen: bevoegdheden van de Administratieve gezondheidsdienst bij arbeidsongevallen
 • Elektronische communicatie: GSM-licenties
 • Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie
 • Voorbereiding van het Europese voorzitterschap

Na de ministeraad kunt u de persberichten lezen op www.presscenter.org en www.premier.be.