15 jul 2016 10:09

Agenda van de ministerraad van 15 juli 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Eerste deel van het 'Leningen van staat tot staat'-programma 2016
 • Initiatieven en doelstellingen over handistreaming
 • Eigendomsoverdracht van onroerende goederen in Gent door de Staat aan het Vlaamse Gewest
 • Overheidsopdracht federale politie: aankoop van een cargoscanner
 • Gemeenschappelijke aankopen en projecten geïntegreerde politie via verkeersveiligheidsfonds 2015
 • Samenstelling van de bestuurlijke Commissie belast met toezicht op de specifieke methoden voor gegevensverzameling
 • Ambtenarenzaken: Rapport Klachtenmanagement - Indicatoren 2015
 • Overheidsopdracht Defensie: aankoop van multirole radio's voor de Special Forces Group
 • Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit en aardgas ten voordele van Defensie
 • Organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat
 • Wijziging van de statuten van Proximus
 • Wijzigingen in het algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties
 • Nieuwe bevoegdheid voor Boekhoudkundige Normen
 • Uitbreiding regeling van loopbaanonderbreking voor gouverneurs en arrondissementscommissarissen in Vlaanderen
 • Uitvoeringsmaatregelen voor het systeem van flexijobs
 • Diverse bepalingen over zakelijke zekerheden op roerende goederen
 • Nieuwe maatregelen voor de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis
 • Stand van zaken van federaal plan voor de KMO's en de zelfstandigen
 • Instemming met internationale verdragen
 • Varia