15 jul 2022 08:16

Agenda van de ministerraad van 15 juli 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Rapport Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten voor 2022 en 2023
 • Rechtstoestand van ambtenaren die ter beschikking gesteld worden van de Hoge Raad van Financiën
 • Uitbreiding veiligheidsverificaties Defensie
 • Vestiging van het Kwartier van de Toekomst Noord in Geraardsbergen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Toewijzing van vastleggings- en vereffeningskredieten voor twee verkiezingsprojecten
 • Opleiding van de leden van de hulpdiensten
 • Regie der Gebouwen: herziening van de bezettingsnorm voor kantoren
 • Mantelzorgverlof voor statutair personeel van Bruxelles Formation
 • Bepaling van het normale loon voor het educatief verlof 2022-2023
 • Diverse financiële en fiscale bepalingen
 • Verlenging van de accijnsverlaging voor diesel en benzine
 • Aanpassing reglementering van de postdienst
 • COVID-19: federale tegemoetkoming aan de ziekenhuizen
 • Collectieve overeenkomst over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten
 • Diverse bepalingen inzake ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen
 • Invoering functieclassificatie in de federale gezondheidssector
 • COVID-19: toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor het jaar 2022
 • Bijdrageberekening voor beginnende zelfstandige artiesten
 • Oekraïense onderdanen: vrijstelling van de beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit
 • Regelgeving betreffende de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen
 • Uitwerking van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid
 • Investeringen in Housing First voor jonge daklozen
 • Overheidsopdracht voor technische ondersteuning OCMW’s
 • Regelgevend kader voor een waterstofnet
 • Plan voor de aanleg van een waterstofbackbone
 • Europese normen voor hernieuwbare energie in motorbrandstoffen
 • Jaarlijkse heffingen ten bate van het FANC
 • Fysieke beveiliging van nucleaire installaties
 • Federale maatregelen van het nationaal actieplan tegen racisme
 • Instemming met het verdrag over het zeevervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen
 • Instemming met het zetelakkoord tussen België en de IGAD
 • Bouw van een nieuwe Belgische kanselarij te Abuja met een Design & Build-opdracht.
 • Overheidsopdracht betreffende de bewaking van de gebouwen van de centrale administratie in Brussel, voor rekening van de Federale Overheidsdienst.
 • Wijziging van de financiering van het publiek-publieke partnerschap tussen het IRE en het SCK-CEN voor het structureel beheer van verbruikt uranium
 • Aanduiding van de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
 • Aankoop van geneesmiddelen (Cis-Atracurium en Sufentanil) voor de behandeling van patiënten op intensieve zorg
 • Maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het "Passagier Lokalisatie Formulier
 • Diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid
 • Overgangsregeling verenigingswerk
 • Participatie, via de Europese Commissie, in een gezamenlijke aankoop van een geneesmiddel dat gebruikt kan worden voor de behandeling van apenpokken
 • Aankoop van geneesmiddelen voor de behandeling van Covid-19 patiënten
 • Hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen.
 • Herstel en overgangsplan - As 5  - Investeringsproject "Floating solar at sea"
 • Opstellen van het "Readiness Plan" voor Defensie
 • Toekenning van een toelage in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2022
 • Verlenging concessies offshore
 • Verlenging sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas tot eind dit jaar
 • Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit
 • Nationaal plan voor herstel en veerkracht - O&O - Oproep ter ondersteuning van de lucht- en ruimtevaartindustrie.
 • Goedkeuring van een openbare procedure voor vaste en mobiele telefoniediensten
 • Varia