14 jun 2018 18:11

Agenda van de ministerraad van 15 juni 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Voortgangsrapport en tussentijdse status van het Only Once-programma
 • Goedkeuring van overeenkomsten over onroerende domeingoederen
 • Overheidsopdracht voor een dienstenovereenkomst voor de CYBER-capaciteit van Defensie
 • Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor een betere werking van de rechterlijke orde en de Hoge Raad voor de Justitie
 • Fiscale en andere bepalingen op vlak van hulp aan de slachtoffers van terrorisme en van ‘cold cases’
 • Verduidelijking van het begrip 'motorvoertuigen' in de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
 • Financiële ondersteuning van ondernemingen in de preventie van burn-outs
 • Vaststelling van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de RVA voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen
 • Gebundelde financiering van laagvariabele ziekenhuiszorg - Tweede lezing
 • Modaliteiten van de verplichte rapportering in het kader van de Europese regelgeving over gefluoreerde broeikasgassen
 • Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B
 • Goedkeuring van de ondernemingsplannen van Infrabel en de NMBS
 • Varia