15 mrt 2012 21:50

Agenda van de ministerraad van 15 maart 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Dossiers in het kader van Beliris
 • Aangifte van mandaten en vermogens van regeringsleden 
 • Regie der Gebouwen: rechtbank van eerste aanleg in Gent
 • Aanwijzing van een financieel raadgever die de staat bijstaat in het garantiedossier van Dexia
 • Opmaak van een nieuwe verblijfskaart voor niet-EU burgers
 • Uitbreiding van de vereenvoudigde aangifte van personenbelasting
 • Invoering van administratieve boetes voor inbreuken op de spoorwegveiligheid
 • Aanvraag van onderbrekingsuitkering per mail
 • Wijziging van de loopbaanonderbreking in de openbare sector
 • Steun voor de Militaire Academie van Kananga (Congo)
 • Opleidingsopdracht van Landsverdediging in Oeganda
 • Instemming met het Verdrag inzake het merkenrecht
 • Instemming met de wijziging van het Verdrag van de OESO en de Raad van Europa inzake wederzijdse administratieve fiscale bijstand
 • Instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme