15 mrt 2024 09:45

Agenda van de ministerraad van 15 maart 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en analyse
 • Hervorming van de Nationale Raad voor coöperatie, het sociaal ondernemerschap en de landbouwonderneming - Tweede lezing
 • Overheidsopdracht voor de hosting van de volledige Sanitel-oplossing
 • Verduidelijking in het koninklijk besluit tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen
 • Voorwaarden inzake de tewerkstelling van sekswerkers – Tweede lezing
 • Financiering 2023 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers
 • Fedris: sensibiliseringscampagne in het kader van preventie van arbeidsongevallen
 • Diverse bepalingen inzake gezondheid en financiën - Tweede lezing
 • Wijzigingen inzake de normering van de zorgprogramma’s pediatrische hemato-oncologie
 • Wettelijk kader voor de zorgverlening bij majeur trauma
 • Diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Transfert à l’ordre judiciaire de compétences relatives au personnel - Deuxième lecture
 • Herziening van de opleidingsvereisten inzake stralingsbescherming voor gemachtigden
 • Asiel en migratie: bijdrage aan de materiële hulp in geval van professionele inkomsten - Tweede lezing
 • Varia