14 mei 2009 16:00

Agenda van de ministerraad van 15 mei 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie.

 • Regeling van de overdracht van personeel van belastingsdiensten - tweede lezing 
 • Overheidsopdracht voor de bouw van vier gevangenissen
 • Overheidsopdrachten voor Landsverdediging
 • Overheidsopdracht federale politie: verlenging en aanpassing van de telefoonsystemen 
 • Vervanging in de adviesraad van burgemeesters 
 • Onderhandelings- en overlegprocedures: wijziging van de arbeidswet voor de overheidsdiensten
 • Spoorweginfrastructuur: invoering van het concept 'internationale passagiersvervoerdienst' - tweede lezing
 • Exploitatie van luchtvaartdiensten: correcte informatie voor reizigers over vluchttarieven
 • Ontwerp van omzendbrief over de definitief belaste inkomsten
 • Staatswaarborg voor bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding
 • Aanpassing van de inhoudingen op de pensioenen voor de ziekte- en
  invaliditeitsverzekering 
 • Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Bijwerking van de lijst van actieve verbandmiddelen voor de
  maximumfactuur
 • Herziening van de wet op de therapeutische risico's: een soepelere en
  snellere procedure voor schadeloosstelling
 • Tijdelijke tewerkstellingsmaatregelen tegen de crisis
 • Evaluatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling