16 dec 2022 08:21

Agenda van de ministerraad van 16 december 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Optimalisering van de selectieprocedure voor mandaatfuncties - Derde lezing
 • Ambtenarenzaken: regeling terugvalpositie voor mandaathouders
 • Ambtenarenzaken: wijzigingen inzake brug- en vakantiedagen
 • Overheidsopdracht voor de FOD BOSA
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Wijzigingen inzake de keuring van spuittoestellen in de landbouw
 • Wijzigingen inzake de retributies voor het FAVV
 • Niet-indexering van remgeldplafonds
 • Globaal budget 2023 voor de werkingskosten van ziekenhuizen
 • Kredieten voor de organisatie van het lopende terrorismeproces
 • Justitie: verlenging van de ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis
 • Bedragen van het deel van de loonmatigingsbijdrage voor het Gesolidariseerde pensioenfonds
 • Federale dotatie om bepaalde initiatieven in de politiezones aan te moedigen
 • Toekenning van de federale dotaties 2022 aan de lokale politie
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van Enabel
 • Goedkeuring van het tweede beheerscontract van Enabel
 • Castratie varkens
 • Klein verlet werknemers covid
 • Dienstvrijstelling ambtenaren covid
 • Wetenschappelijk onderzoeksprogramma defensie
 • Gunning overheidsopdracht Belnet
 • Voorontwerp van wet Gezondheidszorgdata-agentschap
 • Geneeskundige verzorging internering
 • Naar een alomvattend stabiel kader voor offshore wind
 • Opstarten overheidsopdracht teneinde de operationaliteit van de loonmotor ten behoeve van de federale overheid te waarborgen
 • Centraal register van bestuursverboden
 • Varia