16 jun 2011 17:22

Agenda van de ministerraad van 16 juni 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Masterplan gevangenisinfrastructuur: toewijzing van overeenkomsten voor vier nieuwe gevangenissen
 • Beliris: bijakte bij de samenwerkingsovereenkomst
 • Samenstelling van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen  
 • Landsverdediging: terbeschikkingstelling van ambtenaren van landsverdediging bij steden en gemeenten - kwartier Westakkers
 • Luchtvaart: aanpassing van het heffingstelsel van plaatselijke luchtnavigatiediensten
 • Spoorwegveiligheid: oprichting van een nationale veiligheidsinstantie van de spoorwegen en van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor - tweede lezing
 • Voorontwerp van wet met fiscale en diverse bepalingen
 • Volksgezondheid: afschaffing remgeld voor diagnose borstkanker
 • Vreemdelingenwet: omzetting van de terugkeerrichtlijn in Belgisch recht
 • Protocol voor de aankoop van runderen om dierenziekten te bestrijden
 • Kruispuntbank van Ondernemingen: verlenging van de erkenning van de ondernemingsloketten
 • Landsverdediging: inzet van 8 militairen in Burundi voor een opleidingsopdracht
 • Oprichting van het Europees stabiliteitsmechanisme en wijziging van de European Financial Stability Facility
 • Omzetting van Europees recht: opvolging van de inbreukprocedures

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.