15 okt 2009 12:29

Agenda van de ministerraad van 16 oktober 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

  • Overheidsopdrachten: Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet
  • Regie der gebouwen: verlenging van de huur van een gebouw in Micheroux
  • Benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de bio-ethiek
  • Benoeming van de algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  • Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
  • Verkoop van onroerende goederen aan de Brussels Airport Company
  • Omzetting van Europese richtlijnen over het Europese spoorwegstelsel - tweede lezing
  • Administratieve vereenvoudiging: gemeenschappelijke doelstelling van federale staat en gewesten voor de verlaging van administratieve lasten
  • Bevestiging van de B-fast operatie na aardbeving in Sumatra

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.