16 okt 2015 11:02

Agenda van de ministerraad van 16 oktober 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Hulpverleningszones: de verdeelsleutel van de stemmen in de raad van de hulpverleningszone
  • Dossiers inzake Regie der Gebouwen (Genk en Ninove)
  • Rechtzetting van kadastrale gegevens in het kader van de overdracht van Staatsgebouwen aan gemeenschappen en gewesten
  • Verzamelen en bewaren van gegevens in de elektronische communicatiesector
  • Verdere uitvoering Europese verplichtingen inzake justitie
  • Organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW's
  • Varia