15 sep 2011 16:00

Agenda van de ministerraad van 16 september 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten 
 • Regie der gebouwen: centralisatie van sommige diensten van de FOD Financiën in Waver
 • Openbaar ambt: wijziging van het statuut van administrateur-generaal en adjunctadministrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat
 • Benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de de toepassing van de euthanasiewet
 • Overheidsopdracht voor Landsverdediging
 • Overheidsopdracht voor de openbare diensten
 • Verslag over het milieubeheer binnen de federale openbare diensten 
 • Mobiliteit:
  • Nieuwe wetgeving over het goederen- en reizigersvervoer over de weg
  • Aanpassing van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
  • Omzetting van de Europese richtlijn inzake vervoerbare drukapparatuur
  • Interoperabiliteit van het spoorwegnet
 • Hervorming van de pensioenen van de overheidsdiensten aangesloten bij de  RSZPPO - tweede lezing
 • Mededeling van de cijfers van het economisch budget 2012
 • Landsverdediging: inzet van Belgische militairen bij missies in het buitenland
 • België neemt deel aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de
  ontwikkelingsbank van de Raad van Europa

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.