15 sep 2022 18:51

Agenda van de ministerraad van 16 september 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Opleiding van de leden van de hulpdiensten - Tweede lezing
  • Overdracht van taken van het Bureau voor Normalisatie aan de FOD Economie
  • Defence, Industry and Research Strategy
  • Voorlopig verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2022 van de Nationale Loterij
  • Verdeling van de derde schijf van de interdepartementale provisie nieuw beleid 2022
  • Varia