17 dec 2021 08:00

Agenda van de ministerraad van 17 december 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur van Delcredere

 • Bepaling betreffende de regeling van de vergoedingen van gedetacheerde personeelsleden van de FOD Financiën

 • Organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

 • Overheidsopdracht voor de huur van overgangsvoertuigen voor mandaathouders van de FOD BOSA

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • BELNET: overheidsopdracht betreffende de levering van connectiviteitsdiensten

 • Renovatie van het Von Karman Instituut

 • Federaal actieplan voor een circulaire economie (2021-2024)

 • Bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie

 • Nationaal plan voor Herstel en Veerkracht: Infrabel en NMBS-Subsidies

 • Uitvoeringsprotocollen voor de centralisatie van de participaties BNPP en Ethias binnen de FPIM

 • Wijzigingen betreffende de regelgeving over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

 • Globaal budget 2022 voor de werkingskosten van ziekenhuizen

 • Bepalingen betreffende de regelgeving over de spreiding van apotheken

 • COVID-19: wijziging van het bedrag van de dotatie aan het RIZIV voor 2021

 • Verlenging van het crisisoverbruggingsrecht

 • COVID-19: arbeidsrechtelijke gevolgen door de verplichte vaccinatie voor het ambulancepersoneel

 • Verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de DBDMH

 • Noordzee: uitvoering van de desktop- en veldonderzoeken in de “Prinses Elisabeth Zone"

 • Oprichting van een kenniscentrum voor het klimaat

 • Wetenschapsbeleid: financiering van drie prioritaire onderzoeksinitiatieven

 • Defensie: Belgische bijdrage aan de Europese trainingsmissie in Mozambique

 • Covid-steun: uitstel RSZ-bijdragen via minnelijke afbetalingsplannen zonder interesten & niet toepassen van sancties bij niet-betaling van RSZ-voorschotten

 • Covid-steun: BTW aan 6% voor mondmaskers en handgels

 • Verenigingswerk: arbeidsrechtelijke bepalingen

 • Dataretentie: tweede lezing

 • Varia