16 feb 2012 19:25

Agenda van de ministerraad van 17 februari 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën: abonnement op Fisconetplus
 • Overheidsopdracht voor Landsverdediging (Open Source Intelligence- OSINT)
 • Opvang van schepen in nood
 • Hervorming van de civiele veiligheid: rechtspersoonlijkheid voor de toekomstige zones van de civiele veiligheid
 • Remgeld voor ambulancekosten bij dringende medische hulp
 • Omzetting van de Europese richtlijn inzake uitzendarbeid
 • Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
 • Wijziging van de bijdrage voor arbeidsongevallen in het kader van de inschakeling van personen met een handicap
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen - eerste lezing
 • Bewijskracht van elektronische documenten voor gezondheidszorg
 • Uitvoering van de Europese verordening over het burgerinitiatief