17 feb 2023 09:46

Agenda van de ministerraad van 17 februari 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Wijzigingen inzake de staffuncties van het FAVV
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Bevestiging van het ministerieel besluit betreffende de annulatie van privé- en publieke activiteiten
 • Voorontwerp van domaniale wet
 • Aflevering van inlichtingen door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
 • Wijzigingen inzake het gebruik van stoorzenders
 • Hervorming van de Raad van State
 • Toegang van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de Algemene Nationale Gegevensbank
 • Mandaat in het kader van de hernieuwbare-energiedoelstelling
 • Evaluatie en actualisatie federaal actieplan administratieve vereenvoudiging
 • Instemming met het Europese verdrag inzake de manipulatie van sportwedstrijden
 • Koninklijk besluit op de geconsolideerde jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 • Lijst veilige landen
 • Stelsel sociale zekerheid auteursrechten
 • Oprichting en het beheer van "Federal Learning Account"
 • Actieplan in uitvoering van de werkgelegenheidsconferentie 2021
 • Economisch budget Federaal Planbureau
 • Oprichting van een nationaal drugscommissariaat
 • Varia