17 jan 2014 09:50

Agenda van de ministerraad van 17 januari 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberuchten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof
 • Overdracht van gebouwen naar aanleiding van de zesde staatshervorming
 • Uitnodiging van het Democratic Office of Institutions and Human Rights voor verkiezingswaarnemingszending
 • Statuut van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Federale mobiliteit bij de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen
 • Geldigheidsduur identiteitskaart verlengd
 • Omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid 2014
 • Rechten en plichten van de spoorreiziger
 • Nummerplan en ethische code inzake het gebruik van betaalnummers
 • Minimumvoorwaarden en kwaliteitsvereisten van de universele elektronische communicatiedienst
 • Gewaarborgd pensioen voor grens- en seizoenswerknemers
 • Gelijkstelling met de disponibiliteit voor de pensionering in de openbare sector
 • Controle van de loopbaanvoorwaarden voor de toekenning van het minimumpensioen van werknemers en zelfstandigen
 • Identificatie van de reders bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
 • Cumul arbeidsongevallenpremie en pensioen
 • Uitvoering van het Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en Relance
 • Wijziging van de Wetboek van de Inkomstenbelastingen naar aanleiding van het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
 • Doelgroep vereenvoudigde belastingaangifte wordt uitgebreid
 • Verlaagd btw-tarief voor elektriciteit
 • Wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen