17 jun 2022 09:18

Agenda van de ministerraad van 17 juni 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Maatregelen ter versterking van het Centrum voor Cybersecurity
 • Overheidsopdracht voor simultaan tolken voor de FOD Sociale Zekerheid
 • Ambtenarenzaken: toegang tot het Rijksregister voor de personeels- en loonadministratie
 • Overheidsopdrachten voor het FAVV
 • Overheidsopdracht voor de beveiliging van Belnet
 • Wijziging van het reglement van de Nationale Bank over de handelsactiviteiten van kredietinstellingen
 • Operationeel actieplan voor de strijd tegen sociale fraude 2022
 • Wijziging van de toekenning van administratiekosten van de Terug-Naar-Werk-Trajecten
 • Verhoging van de alternatieve financiering van het sociale zekerheidsstelsel van werknemers
 • Artsenquota: wijziging van de procedure en vaststelling van toekomstige quota
 • Planning van het aanbod aan tandartsen: bijkomende kandidaten voor 2022
 • Wijzigingen aan de erkenning van ambachtslui
 • Derde schijf van de toelage ‘overstromingen’ voor de OCMW’s
 • Samenwerkingsakkoorden over emissies en luchtverontreiniging
 • Uitbreiding aanvraagprocedure voor gecombineerde vergunning voor vreemdelingen
 • Wijzigingen betreffende geneeskundige verstrekkingen op gebied van medische hulpmiddelen en implantaten
 • Uitfasering van biobrandstoffen op basis van palm- of sojaolie
 • Extra kredieten ter versterking van de geïntegreerde politie
 • Financiering fonds sluiting ondernemingen
 • Varia