16 mei 2013 22:00

Agenda van de ministerraad van 17 mei 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be. U kan de persconferentie van de federale regering rechtstreeks volgen op het videokanaal van de Eerste Minister.

 • Toekenning van een toelage aan Auschwitz in gedachtenis vzw
 • Aanwijzing leden van het Statistisch toezichtscomité
 • Administratieve overdracht van een aantal wegen aan de Vlaamse Landmaatschappij
 • FOD Justitie krijgt toegang tot gegevensbank met juridische info
 • Invoeging van boek XIII Overleg in het wetboek van economisch recht
 • Vergunningen voor radiocommunicatie goedkoper
 • Gebruiksrechten voor radiofrequenties voor mobiele communicatie in luchtvaartuigen
 • Nationaal noodplan stroompanne van grote omvang
 • Remgeld voor zorgverstrekking orthopedie
 • Wijziging van de samenstelling van de evaluatiecommissie van de dierenartsen van het FAVV
 • Jaarverslag 2012 van de Intergouvernementele preventiecel 
 • Modernisering van de rechtspleging in Cassatie
 • Nieuwe projecten en verlengingen voor omkadering alternatieve straffen
 • Informatieverstrekking bij onderaanneming
 • Overgangsperiode voor Kroatische werknemers
 • Vrijstelling van arbeidskaart bij gezinshereniging
 • Federale strategie voor duurzame ontwikkeling op lange termijn
 • Accijnzen op tabak
 • Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
 • Deelname van een Belgische piloot aan een opdracht van Defensie in Djibouti
 • Opleidingsopdrachten van Defensie voor Burundese kaders