17 nov 2023 01:32

Agenda van de ministerraad van 17 november 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Goedkeuring kandidatenlijst voor het Informatieveiligheidscomité
 • Vaststelling van het legercontingent voor 2024
 • Wijzigingen inzake het statuut van de militairen
 • Subsidies inzake essentiële veiligheidsbelangen
 • Samenwerkingsakkoord tussen Defensie en het Nationaal Geografisch Instituut
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Verdeling van de administratiekosten voor de Terug Naar Werk-trajecten
 • Btw-bepalingen inzake de plaats van sommige diensten en de winstmargeregeling
 • Verhoging van de fietskilometervergoeding
 • Financiering van de intensieve zorg in forensische psychiatrische centra
 • Inwerkingtreding van erkenningsplicht voor paramedische praktijkassistenten – Tweede lezing
 • Samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferzorg - Tweede lezing
 • Actualisering van de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector
 • Instemming met het Verdrag betreffende de werknemersvertegenwoordigers
 • Varia