16 sep 2021 23:14

Agenda van de ministerraad van 17 september 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • Benoeming van leden van het Wetenschappelijk Comité voor de Overheidsrekeningen
 • Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid             
 • Overheidsopdracht voor de schoonmaak van de gebouwen van het FAGG, RIZIV en de FOD Volksgezondheid
 • Overheidsopdrachten voor Defensie    
 • Regeling van de interne overplaatsing van definitief medisch ongeschikt verklaarde militairen
 • Dossier van de Regie der Gebouwen    
 • Benoeming van een Nederlandstalige adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • Cijfers van de economische begroting 2021
 • Omzetting van de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële informatie
 • Strijd tegen producten voor eenmalig gebruik en bevordering van herbruikbare producten
 • Overheidsopdracht voor de levering van maaltijden aan de slachtoffers van de overstromingen van juli
 • Wijziging van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en BIO NV
 • Covid-premie voor kandidaat-huisartsen die een stage lopen in een huisartsenpraktijk
 • Varia