18 feb 2016 10:24

Agenda van de ministerraad van 18 februari 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Wijziging van de administratieve en geldelijke statuten van brandweerlieden en ambulanciers die geen brandweerman zijn
 • Uitoefening van het mandaat van lid van de raad van bestuur, voorzitter en directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in water bestemd voor consumptie
 • Dossiers inzake Regie der Gebouwen
 • Regeling voor financiering van eindeloopbaanmaatregelen voor personeelsleden lokale politie
 • Verslag van het tweede Universeel Periodiek Onderzoek tijdens de VN Mensenrechtenraad in Genève
 • Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over de arbeidsomstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen
 • Internationaal Verdrag over de verwijdering van wrakken
 • Zetelakkoord tussen België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen
 • Zetelakkoord tussen België en het Europees Instituut voor Bosbouw
 • Overeenkomst tussen België en Macedonië over politiesamenwerking
 • Benelux-Verdrag over grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking
 • Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand
 • Protocol dat het Benelux-Verdrag over de intellectuele eigendom wijzigt
 • Protocol met wijziging van Benelux-Verdrag over intellectuele eigendom wat betreft de administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken
 • Overeenkomst tussen de Benelux en Kazachstan over de overname van illegaal verblijvende personen
 • Overeenkomst tussen België en Colombia over het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel
 • Varia