18 feb 2022 08:58

Agenda van de ministerraad van 18 februari 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht
 • Benoeming van de voorzitter van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting van het INR
 • Benoeming van leden van het beheerscomité van de dienst “Fonds voor de medische ongevallen” van het RIZIV
 • Verlenging van de benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie
 • Defensie: rechtshulp aan militairen
 • Defensie: verruimen van de medische dekking voor militairen en burgers
 • Overheidsopdracht voor het DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA
 • Bekrachtiging van het koninklijk besluit betreffende de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- en aardgasondernemingen
 • Aanpassingen met het oog op een genderneutrale wetgeving over de tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva
 • Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België
 • Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2021
 • Retributies van de FAVV-medewerkers
 • Pensioenen: cumul onderwijzend personeel en andere sectoren in het kader van de strijd tegen COVID-19
 • Defensie: Belgische deelname aan de EMASOH-operatie
 • Geneesmiddelen ter preventie van COVID bij de meest kwetsbaren
 • Varia