17 jan 2013 17:32

Agenda van de ministerraad van 18 januari 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Regels van het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid bij de overheidsopdrachten
 • Brugdagen voor het personeel van de federale overheidsdiensten in 2013
 • Federale contractuele ambtenaren kunnen beroep aantekenen tegen eindevaluatie - tweede lezing
 • In 2013 geen inschrijvingen meer voor gecertificeerde opleidingen - tweede lezing
 • Herschikking van het maatschappelijk kapitaal van het Paleis voor Schone Kunsten
 • Benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor Chronische Ziekten
 • Benoeming van de adjunt agemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp
 • Economisch recht: vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen
 • Economisch recht: invoeging van het boek rechtshandhaving
 • Verhandeling van bouwproducten
 • Wijziging van de permanente steekproef van sociaal verzekerden
 • Loopbaanonderbreking voor medische bijstand in openbare sector gewijzigd
 • Wijziging van de loopbaanonderbreking in de openbare sector
 • Kaderovereenkomst voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en de Filipijnen
 • Kaderovereenkomst voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en Vietnam