18 jan 2019 09:56

Agenda van de ministerraad van 18 januari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Overheidsopdracht voor de huishoudelijke schoonmaak van militaire gebouwen
  • Wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen
  • Uitbreiding en actualisering van de regels over de bestelbon voor autovoertuigen
  • Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest over de voltooiing van de GEN-werken
  • Maatregelen in het kader van het beheerscontract van Infrabel en de NMBS
  • Opheffing van de statuten van de Belgische Technische Coöperatie
  • Goedkeuring van het ontwerp van wijzigingsclausule op de overeenkomst 2018/2019 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen
  • Ontwerp van wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
  • Varia