17 nov 2016 16:36

Agenda van de ministerraad van 18 november 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Derde verdeling van de provisie Asiel en Migratie
 • Hervorming van de controle op de veiligheid van nucleaire installaties
 • Overheidsopdracht: reactivering van het project "Virtueel oefenen" voor brandweer
 • Vervanging van een lid van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind         
 • Financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie in 2017
 • Eensluidend advies over een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering op het vlak van werkloosheidsuitkeringen in geval van studies, opleiding of stage           
 • Praktische modaliteiten van het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer
 • Wijziging van sommige bepalingen rond de ondersteuning van de productie van offshore-elektriciteit  
 • Diverse bepalingen over energie - Tweede lezing
 • Varia