17 sep 2015 18:48

Agenda van de ministerraad van 18 september 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Onderhandelingsprocedure zonder publicatie voor uitvoering van de campagne BELARE 2015-2016
  • Vaststelling aankoopprijs labogebouw Akzo Nobel in Vilvoorde
  • Opleidingen van het brandweerpersoneel worden gemoderniseerd
  • Benoeming van drie nieuwe leden bij Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
  • Federale regering en essenscia richten 'high level group chemie en life sciences' op
  • Omzetting van de Broadband Cost-richtlijn
  • Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid krijgt toegang tot data van Permanente Steekproef
  • Aanbesteding van vier percelen voor de aankoop van voedingsmiddelen goedgekeurd
  • Voorontwerp van wet diverse financiële bepalingen goedgekeurd