19 apr 2013 10:59

Agenda van de ministerraad van 19 april 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Optifed-projecten goedgekeurd
 • Statuut van mandaathouders in de openbare sector aangepast
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Modernisering van de krijgsmacht en nieuwe militaire loopbaan van beperkte duur 
 • Wetenschappelijk en technologisch programma van Defensie 2013
 • Organisatie van een federale dienstenintegrator
 • Overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging
 • Regie der Gebouwen
 • Exploitatie van rijkdommen in de zee- en oceaanbodem - tweede lezing
 • Verwerking van persoonsgegevens inzake consumentenkrediet
 • Diverse bepalingen inzake pensioen
 • Federaal preventieprogramma van gewelddadige radicalisering
 • Bijdragen voor geneeskundige verzorging voor de militairen die vrijwillig hun militaire dienst vervullen (EVMI)
 • Deontologische code voor psychologen ingevoerd
 • Uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon - tweede lezing
 • Aanpassing van het statuut van federaal magistraat
 • Optifed: verdeling van begrotingsenveloppe binnen de FOD Justitie
 • Werkloosheidsreglementering met bedrijfstoeslag gewijzigd
 • Loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
 • Zending van een beschermingsploeg naar de Belgische ambassade in Tripoli
 • Maritieme Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie
 • Akkoord met Liechtenstein voor de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden
 • Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap
 • Overeenkomst met India voor het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatieke en consulaire personeel