19 apr 2024 09:22

Agenda van de ministerraad van 19 april 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën
 • Overheidsopdracht betreffende uniformartikelen voor de Belgische douane
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Benoeming van leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
 • Benoemingen binnen de raad van bestuur van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
 • Regie der Gebouwen: handleiding klantenrelaties
 • Regie der Gebouwen: vereffening van de nv Berlaymont 2000
 • Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen in Namen
 • Verlenging van het huurcontract voor het North Gate-complex
 • Regie der Gebouwen: verlenging van de huur van het gebouw "Kroontuinen"
 • Regie der Gebouwen: erfpacht directeurswoning van het Koninklijk Muziekconservatorium
 • Regie der Gebouwen: huisvesting van de Federale Gerechtelijke Politie op de luchthaven van Zaventem
 • Milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade
 • Digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector
 • Wijziging inzake het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers
 • Opsporing van baarmoederhalskanker via HPV-test
 • COVID-19: verlaging van de activiteitsdrempels voor vergoedingen voor zorgverleners voor 2022 en 2023
 • Wijziging van de wetgeving betreffende de derdebetalersregeling
 • Wijzigingen inzake de erkenning van banken voor menselijk lichaamsmateriaal, intermediaire structuren en productie-instellingen
 • Zaakverdeling van het arbeidshof in Gent
 • Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap inzake slachtofferzorg – Derde lezing
 • Beperking van kunststof producten voor eenmalig gebruik
 • Uitvoering van een geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Deelname van een onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan het capaciteitsvergoedingsmechanisme
 • Vereenvoudiging van de procedure voor de verbintenis tot tenlasteneming voor kort verblijf
 • Bepaling van de veilige landen van herkomst
 • Resoluties ter wijziging van statuten multilaterale ontwikkelingsbanken
 • Portfoliowaarborg voor het IBRD
 • Algemene samenwerkingsovereenkomst tussen de Belgische Staat en Oekraïne
 • Tussenkomst van Finexpo in twee kredietaanvragen voor export
 • Varia