19 dec 2013 09:55

Agenda van de ministerraad van 19 december 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.premier.be en www.belgium.be.

 • Verwijzing naar parlementaire werkzaamheden in wetten wordt beperkt
 • Oprichting van het Centrum voor cybersecurity België
 • Tentoonstelling Albert en Elisabeth
 • Digitalisering van wetenschappelijk en cultureel patrimonium
 • Dode hand 2013
 • Bevoegde ambtenaren voor GAS-boetes - tweede lezing
 • Wijziging van de benamingen van de administraties van de FOD Financiën
 • Tijdelijke toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen
 • Regie der gebouwen
 • Beleidscoherentie voor ontwikkeling
 • Oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling
 • Erkenning en betoelaging van de koepels van niet-gouvernementele organisaties
 • Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-groep
 • Bijvoegsel bij het beheerscontract tussen de staat, de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding
 • Voorlopige regels tot de inwerkingtreding van het beheerscontract van Infrabel en de nieuwe NMBS
 • Financiële steun aan het gecombineerd vervoer per spoor
 • Exploitatievergunning voor luchthaveninstallaties na wijziging van aandeelhouderschap
 • Toekenning van een toelage aan de luchthaven Brussel-Nationaal
 • Financiering van het nucleair passief BP1 en BP2 Mol-Dessel voor 2014-2018
 • Stimulering van de aanwerving in de politezones
 • Financiële transparantie van geneeskundige verzorging
 • Werkingskosten van ziekenhuizen 2014
 • Vijf beginselen om het leven van personen met een handicap te verbeteren en te vereenvoudigen
 • Sociale, budgettaire en diverse bepalingen op het vlak van tewerkstelling
 • Wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking in de openbare sector
 • Regels voor loopbaanonderbreking bij de Ombudsdienst voor Energie
 • Maatregelen op het vlak van de pensioenen
 • Marien ruimtelijk plan
 • Wetboek van Economisch recht: betalings- en kredietdiensten
 • Aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie
 • Verhuur van radiofrequenties voor elektronische communicatiediensten
 • Fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden
 • Toezicht op onafhankelijke financieel planners
 • Alternatieve instellingen voor collectieve belegging
 • Belgische steun aan de Franse operatie in de Centraal Afrikaanse Republiek
 • Heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School
 • Toekenning van het statuut van kritieke infrastructuur aan de site van het European Space Agency in Redu
 • Accreditatie van gebruikers van de public regulated service van GALILEO