18 jan 2018 17:05

Agenda van de ministerraad van 19 januari 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren
 • Charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten
 • Gunning van de overheidsopdracht over de wederopbouw van het SHAPE-dorp
 • Overheidsopdracht voor Defensie: diensten voor stockage en distributie van materiële middelen
 • Diverse bepalingen ter uitvoering de wapenwet
 • Bescherming van bedrijfsgeheimen
 • Financiering van de Consumentenombudsdienst
 • Sociale zekerheid: wijziging van de indexering van de forfaitaire bedragen van toepassing op bepaalde werknemers
 • Investeringstraject OISZ 2016-2018: herinvestering van ROI-winsten
 • Organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS - Tweede lezing
 • Instemming met twee verdragen met China over de uitlevering en overbrenging van gevonniste personen
 • Varia