19 mrt 2021 09:44

Agenda van de ministerraad van 19 maart 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • FOD Buitenlandse Zaken: oprichting van de cel Organisatie binnen de directie Protocol
 • FOD BOSA: overheidsopdracht betreffende human-centered design
 • Wijzigingen inzake de afwezigheden van federale ambtenaren in het kader van het zorgouderschap
 • Verhoging van het plafond voor de verbintenissen van Delcredere
 • Wijzigingen wat betreft het beheer van het globale medische dossier
 • Omzetting van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket
 • COVID-19: verlenging van de social-distancingprocedure voor de afgifte van aangetekende zendingen
 • COVID-19: verlenging van de tijdelijke maatregelen inzake justitie
 • Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2020
 • Interfederale handicapstrategie en federaal actieplan handicap
 • Voorontwerp van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling
 • Gebruik van elektronische identificatiemiddelen door private instanties
 • Herziening van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet op de ruimtevoorwerpen
 • Organisatie van de Leaders meeting van de NAVO in Brussel
 • Varia